بورس انرژی

راهنمای اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی

 

متقاضیان ( شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق) ، برای اخذ کد معامعلاتی می بایست پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور "معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی" و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری، درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک ( موجود در شرکت ای کارگزاری)، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکته ای کارگزای دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی اقدام نمایند.


لازم به ذکر است متقاضیان، باید در هنگام مراجعه به شرکت های کارگزاری، مدارک و اطلاعات ذیل را به همراه داشته باشند:

  • اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملي، شركت نامه ، آگهي روزنامة رسمي در خصوص تأسيس و آخرين تغييرات آن، آگهي آخرين تغييرات مديران و صاحبان امضاي مجاز ، تركیب سهامداران، مالكان يا شركاء بالاي ده درصد، مؤسسان ، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل ، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان؛
  •  اطلاعات مربوط به حساب بانکی مرتبط با معاملات کالا یا اراق بهادار مبتنی بر کالا
  •  اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی
  •  اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمامی صفحات مدارک مذکور فرم های مورد نیاز جهت اخذ کد معاملاتی از طریق لینک های ذیل قابل دریافت است.

 

راهنمای پذیرش در بازار فیزیکی

 

شرکت های متقاضی پذیرش در بازار فیزیکی می بایست از طریق شرکتهای مشاور پذیرش ( کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی) اقدام کنند. برای آشنایی بیشتر با نحوه پذیرش و اطلاعات مورد نیاز، فرم هایی که می بایست توسط شرکت متقاضی پذیرش تکمیل گردد، از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.
1- تقاضای پذيرش و درج کالا
2- پرسش نامه پذيرش و درج کالا
3- تعهد نامه پذیرش کالا

 

فرم های درخواست خرید و فروش

 

فرم های سفارش خرید و فروش در بازار فیزیکی یا مشتقه از طریق لینک های ذیل قابل دانلود است:
1- فرم سفارش خرید در بازار فیزیکی
2- فرم سفارش خرید در بازار مشتقه
3- فرم سفارش فروش در بازار مشتقه
4- فرم سفارش فروش در بازار فیزیکی