تیم مدیریت شرکت کارگزاری مفید

تیم مدیریت کارگزاری مفید شامل افراد برتر بازار سرمایه می‌باشد. این افراد از پیشگامان توسعه خدمات پیشرفته صنعت کارگزاری و بازار سرمایه می‌باشند. تیم مدیریت کارگزاری مفید، مدیرانی هستند که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه و تعالی در بازار سرمایه هستند.

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید به شرح زیر است:

حمید آذرخش
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید

سوابق تحصیلی
ردیف نوع مدرک رشته زمان تحصیل
از تاریخ تا تاریخ
۱ لیسانس حسابداری دانشگاه تهران ۱۳۶۲ ۱۳۶۶
مدارک حرفه‌ای
ردیف نوع مدرک تاریخ اخذ صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱ مدیر عامل کارگزاری ۱۳۷۳ بانک مرکزی
۲ مدیر عاملی کارگزاری فلزات ۱۳۸۲ بانک مرکزی
۳ کارگزاری بورس ۱۳۶۸ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار
سوابق حرفه‌ای
ردیف نام شرکت سمت مدت
از تاریخ تا تاریخ
۱ کارگزاری مفید رییس هیئت مدیره ۸۶ تاکنون
۲ کارگزاری مفید مدیرعامل ۷۳ ۸۶
۳ سرمایه‌گذاری ملی ایران (بانک مرکزی) کارگزار و کارشناس‌ارشد سرمایه‌گذاری ۶۸ ۷۳
۴ سازمان حسابرسی حسابرس ۶۴ ۶۸
سوابق مدیریتی
ردیف نام نهاد مالی سمت مدت
از تاریخ تا تاریخ
۱ سازمان کارگزاران بورس فلزات عضو هیئت مدیره ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
۲ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عضو هیئت مدیره ۱۳۸۴ تاکنون

هادی مهری
مدیر عامل شرکت کارگزاری مفید

سوابق تحصیلی
ردیف نوع مدرک رشته زمان تحصیل
از تاریخ تا تاریخ
۱ لیسانس مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۶۳ ۱۳۶۷
مدارک حرفه‌ای
ردیف نوع مدرک تاریخ اخذ صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱ مجوز نمایندگی ۱ ۷۶/۱۲/۱۷ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادارتهران
۲ مجوز مدیرعاملی ۱۳۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
سوابق حرفه‌ای
ردیف نام شرکت کارگزاری سمت مدت
از تاریخ تا تاریخ
۱ کارگزاری مفید مدیر عامل ۸۶ ادامه دارد
۲ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عضو شورا ۸۶ خرداد ۸۹
۳ کارگزاری فلزات مفید مدیر عامل ۸۵ ۸۶
۴ کارگزاری فلزات مفید نایب رییس هیئت مدیره ۸۲ ۸۵
۵ کارگزاری مفید نایب رییس هیئت مدیره ۷۳ ۸۶

حسن آذرخش
عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید

سوابق تحصیلی
ردیف نوع مدرک رشته زمان تحصیل
از تاریخ تا تاریخ
۱ لیسانس مهندسی نساجی ـ دانشگاه امیر کبیر ۱۳۵۶ ۱۳۶۴
مدارک حرفه‌ای
ردیف نوع مدرک تاریخ اخذ صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱ نمایندگی ۱ ۱۳۸۳ سازمان بورس اوراق بهادار
سوابق حرفه‌ای
ردیف نام شرکت سمت مدت
از تاریخ تا تاریخ
۱ شرکت کارگزاری مفید عضو هیئت مدیره ۱۳۷۵ ادامه دارد
۲ شرکت گلبافت مدیر فروش ۱۳۷۳ ۱۳۷۵
۳ نساجی کردستان مدیر بازرگانی ۱۳۷۰ ۱۳۷۳
۴ کارخانجات قرقره زیبا مدیر تولید ۱۳۶۶ ۱۳۶۹
۵ کارخانجات پاکریس مدیر مهندسی صنعتی ۱۳۶۵ ۱۳۶۶