مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه می باشد. شرکتها امروز در ازای درآمدی که از مشتریان خود دارند، علاوه بر خدمات اصلی و جانبی که به ایشان می دهند و علاوه بر مالیاتی که به دولتها پرداخت می نمایند، باید بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیتها و امور عام المنفعه اختصاص دهند. کارگزاری مفید نیز این مسئولیت را برای خود قائل است و به همین منظور در حد توان خود، سعی نموده تا فعالیتهایی در این زمینه انجام دهد:


فعالیتهای خیریه

کمک به موسسات خیریه محک، مهرانه، بنیاد امور بیماریهای خاص، بنیاد خیریه کودک از طریق سامانه پلکان.


طرح کتاب مفید؛ خواندن و دانستن برای تعالی

با اعتقاد به اهمیت خواندن و توجه به این مسئله که هر بنگاه و سازمان اقتصادی، مسئولیتی در مقابل دنیای پیرامون خود دارد، کارگزاری مفید در قالب طرح «کتاب مفید» با هدف تشویق مطالعه اقدام به تشویق کتابخوانی نموده است و سعی دارد تا سهمی ـ هر چند کوچک ـ در تعالی فکر و روح افراد داشته باشد.


در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است:

  • چاپ و اهدای کتاب به مشتریان
  • کارتهای تخفیف فروشگاههای اینترنتی مرتبط با کتاب و محصولات فرهنگی در سامانه پلکان.