خدمات کارگزاری مفید در حوزه بورس انرژی

  • مشاوره و پذیرش شرکتها در بازار فیزیکی
  • اخذ کد معاملاتی
  • انجام سفارشات
  • ارائه خدمات مشاوره در تمامی موضوعات بورس انرژی

کارگزاری مفید همواره با استفاده از تکنولوژی روز و کارشناسان متبحر سعی داشته بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه کند. استقبال بی نظیر مشتریان از خدمات متنوع کارگزاری مفید و کسب رتبه اول در میان کارگزارن برای چندین دوره پیاپی، گواه این موضوع می باشد.

کارگزاری مفید آماده ارائه بهترین و مطمئن ترین خدمات در بورس انرژی می باشد.

 

 شماره حساب عملیاتی کارگزاری مفید مربوط به وایزی وجوه مشتریان بورس انرژی:

شماره حساب (بانک ملت): 4820202090 

شماره شبا (بانک ملت): IR320120000000004820202090