محصولات فلزی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

گروه اصلی
زیر گروه اصلی
ردیف
زیر گروه فرعی

گروه فولاد

مقاطع طولی
1 تیرآهن
2 میلگرد
3 ناودانی
4 نبشی
5 سیم فولادی
6 لوله و پروفیل
7 میلگردهای صنعتی
مقاطع تخت
1 ورق گرم
2 ورق سرد
3 ورق گالوانیزه
4 ورق قلع اندود
5 ورق رنگی
6 تسمه پهن فولادی
7 تسمه باریک فولادی
شمش ها
1 اسلب
2 بلوم و بیلت
3 شمش چدن
قراضه
1 ضایعات سنگین بار HMS1
2 ضایعات سنگین بار ویژه HMS1
3 ضایعات سبک با ضخامت های پایین HMS2
4 ضایعات سبک مخلوط(فله HMS3)

گروه آلومینیوم

شمش ها
1 شمش آلومینیوم
2 اسلب آلومینیوم
3 بیلت آلومینیوم
4 تی بار آلومینیوم
مقاطع
1 مفتول
2 ورق

گروه مس

کاتد مس
1 کاتد مس
اسلب مس
2 اسلب مس
مفتول مس
3 مفتول مس
بیلت مس
4 بیلت مس
ورق مس
5 ورق مس
مس کم عیار
1 مس کم عیار
2 مس سرباره گرانوله
3 مس سرباره کنورتور
4 مس سرباره ریورپ
5 اکسید مس
6 مسباره

گروه روی

شمش روی
1 شمش روی

گروه سرب

شمش سرب
1 شمش سرب

گروه فلزات گرانبها

طلا
1 طلا
نقره
2 نقره

گروه نیکل

شمش نیکل
1 شمش نیکل
پلت نیکل
2 پلت نیکل

گروه مواد صنعتی معدنی

کک
1 کک
سولفور مولیبدن
2 سولفور مولیبدن
کنسانتره فلزات گرانبها
3 کنسانتره فلزات گرانبها
سیمان
4 سیمان
دانه بندی
5 دانه بندی
جمع کالاهای صنعتی معدنی پذیرش شده
23 زیرگروه اصلی
49 زیرگروه فرعی
جمع کالاهای پذیرش شده
49 زیرگروه اصلی
167 زیرگروه فرعی